Fietsmaatjes Den Bosch heeft de stad opgedeeld in verschillende wijken. In die wijken zijn een of twee coördinatoren actief en staan een of meerdere duofietsen gestald.

Na contact met onze secretaris (telefonisch of  per e-mail) en uitleg over fietsmaatjes, wordt de vrijwilliger en/of gast in contact gebracht met de fietsinstructeur in de wijk. Ze maken samen een afspraak om een rondje te proeffietsen. De instructeur legt uit hoe de duofiets werkt en waarop te letten tijdens het fietsen met een gast. Als alles goed verloopt en de vrijwilliger wil graag gaan fietsen, krijgt hij/zij een intakegesprek met de coördinator. Daar kan de vrijwilliger aangeven wat zijn of haar wensen zijn met betrekking tot het fietsen met de gasten. Zoals bijvoorbeeld, voorkeur voor een dagdeel, hoe vaak wil hij/zij fietsen, liefst met een vast persoon of liever niet, enz. Ook vraagt de coördinator of de vrijwilliger misschien iemand kent waarmee hij/zij kan gaan fietsen. Vaak kent de vrijwilliger wel iemand, maar heeft daar niet eerder aan gedacht.

Als dit allemaal is besproken en de vrijwilliger is akkoord, zoekt de coördinator (indien nodig) een gast waarmee de vrijwilliger op pad kan gaan. De vrijwilliger krijgt inloggegevens voor het digitale planningssysteem en kan voortaan zelf zijn ritten plannen. De vrijwilliger en de gast worden aan elkaar voorgesteld en kunnen samen gaan fietsen.

Gasten mogen uiteraard ook een proefrit maken, en krijgen als de vrijwilliger geen bekende is, een intakegesprek met de wijkcoördinator. De coördinator overlegt met de gast wat de wensen zijn m.b.t. het fietsen en met welke beperking(en) evt rekening dient te worden gehouden. Rollators kunnen niet meegenomen worden op de duofiets. De gast wordt door de vrijwilliger thuis opgehaald voor de fietstocht en na de de tocht ook weer thuisgebracht. De gast bestelt een strippenkaart (1 tocht kost €3,-) die wordt afgeknipt door de vrijwilliger voordat ze gaan fietsen. Er zijn rittenkaarten te koop voor 5, 10 of 15 ritten. Het bijbehorende bedrag kan overgemaakt worden naar: Fietsmaatjes Den Bosch; rekeningnummer NL 49 RABO 0345 7285 13, ovv naam van de gast, postcode en huisnummer.

Zo kunnen ze samen op pad. Indien er zich onderweg problemen voordoen, dan zit er een calamiteitenplan in de tas van de fiets. Mochten er andere problemen zijn dan kunnen vrijwilliger en gast altijd terecht bij de wijkcoördinator.


SAMEN FIETSEN EN GENIETEN!

 
 

Huidige wijken en stallingen

  • Zuidoost – Erasmusstraat – 1 duofiets 
  • Zuidoost- Plein Oost – van Broeckhovenlaan – 1 duofiets
  • Maaspoort – SCC De Schans – Troelstradreef – 3 duofietsen
  • West – Wolfsdonklaan – 2 duofietsen
  • West – Commissaris de Quaylaan – 1 duofiets
  • Binnenstad – Boschdijkstraat – 1 duofiets
  • Rosmalen – Violenstraat – 1 duofiets
  • Empel – Proosdijstraat – 1 duofiets