Statutaire gegevens

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 75645238

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 860350885.

Adres van de Stichting is: Creijenhoek 15, 5241 LP Rosmalen.

E-mail: info@fietsmaatjesdenbosch.nl

Bankrekeningnummer: NL 49 RABO 0345 7285 13
T.n.v. Stichting Fietsmaatjes Den Bosch

Stichting Fietsmaatjes Den Bosch is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Den Bosch. De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Den Bosch zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit omvat o.a. een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.

Een verslag van onze activiteiten vindt u in het Jaarverslag zodra dit is opgesteld.

De financiële verantwoording van onze activiteiten vindt u in de jaarrekening zodra deze is opgesteld. Het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn op te vragen bij de penningmeester.